Meteoradar využívá aktuální data o počasí Meteopressu a zobrazuje je online nad Google mapami. Vše je v provedení jednoduché microsite, které přehledně splňuje svůj účel.

Meteoradar online