TIPY A TRIKY PRO WINDOWS XP

01. Doba zobrazení výběru operačních systémů· Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolte Vlastnosti

· Přepněte na záložku Upřesnit a v sekci Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení

· V případě 1 operačního systému zrušte zatržení u volby Doba zobrazení seznamu operačních systémů, a v případě 2 a více operačních systémů nastavte u stejnojmenné volby požadovaný údaj v sekundách.

02. Velikost stránkovacího souboru· Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolte Vlastnosti

· Přepněte na záložku Upřesnit a v sekci Výkon klepněte na tlačítko Nastavení

· Přepněte na záložku Upřesnit, kde klepněte na tlačítko Změnit a zvolte volbu Vlastní velikost

· Jestliže disponujete operační pamětí RAM o velikosti 512 MB, tak nastavte počáteční i největší velikost stránkovacího souboru na 768 MB a klepněte na tlačítko Nastavit a vše potvrďte stiskem tlačítka OK

· Změny se projeví po restartování počítače.

03. Zvýšení výkonu základní desky

· Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolte Vlastnosti

· Přepněte na záložku Hardware a klepněte na tlačítko Správce zařízení

· Rozbalte nabídku Systémová zařízení a pravým tlačítkem myši klepněte na položku Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS, kde zvolte Vlastnosti

· V zobrazeném dialogovém okně přepněte na záložku Prostředky, kde si zapamatujte položku IRQ

· Nyní spusťte Editor registru (WIN+R Æ regedit)

· Vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

· Vytvořte zde novou hodnotu DWORD s názvem IRQxPriority ('x' je IRQ hodnota), poklepejte na ní a přiřaďte jí hodnotu 1

· Potvrďte stiskem tlačítka OK, ukončete Editor registru a restartujte počítač.

04. Zrychlení systému zakázáním stránkování jádra systému a zvýšením systémové cache· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management, kde poklepejte na hodnotu DWORD s názvem DisablePagingExecutive a její hodnotu nastavte na 1

· V tomto klíči dále poklepejte na položku s názvem LargeSystemCache a její hodnotu nastavte též na 1

· Potvrďte stiskem tlačítka OK, ukončete Editor registru a restartujte počítač.

05. Zvýšení cache pro I/O (vstupní/výstupní) operace· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management, kde poklepejte na hodnotu DWORD s názvem IoPageLockLimit a zadejte hodnotu 15000 pro 256 MB RAM a 40000 pro 512 MB RAM a více

· Potvrďte stiskem tlačítka OK, ukončete Editor registru a restartujte počítač.

06. Použití stránkovacího souboru až po úplném zaplnění paměti RAM· Spusťte Editor systémové konfigurace (WIN+R Æ sysedit)

· Přepněte na okno s názvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za položku s názvem [386enh] vložte nový řádek stiskem klávesy Enter

· Do tohoto řádku vepište ConservativeSwapfileUsage=1 a uložte tento systémový soubor klepnutím na nabídku Soubor a Uložit.

07. Zrychlení pevného disku nakonfigurováním speciálního bufferu v operační paměti· Spusťte Editor systémové konfigurace (WIN+R Æ sysedit)

· Přepněte na okno s názvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za položku s názvem [386enh] vložte nový řádek stiskem klávesy Enter

· Do tohoto řádku vepište Irq14=4096 a uložte tento systémový soubor klepnutím na nabídku Soubor a Uložit.

08. Zrychlení procházení v nabídce START· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop a poklepejte na položku MenuShowDelay

· Zadejte údaj v rozmezí 0-400 (hodnota je v milisekundách); doporučená hodnota je 100 ms

· Změny se projeví po restartování počítače.

09. Automatický start procesu explorer.exe po jeho pádu· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, kde vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem AutoRestartShell

· Poklikejte na ní a přiřaďte jí hodnotu 1

· Změny se projeví po restartování počítače.

*

Úpravy Windows ^ NAHORU ^

10. Změna názvu počítače· Klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a zvolte Vlastnosti

· Přepněte na záložku Název počítače a klepněte na tlačítko Změnit

· Vepište nový název počítače a vše potvrďte stiskem tlačítka OK

· Změny se projeví po restartování počítače.

11. Změna informací o uživateli počítače po instalaci Windows· Spusťte Editor registru (WIN+R Æ regedit)

· Vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\RegisteredOwner a změňte zde požadované údaje.

12. Změna písmene disku nebo svazku· Klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a zvolte Spravovat

· Otevřete nabídku Úložiště a klepněte na položku Správa disků

· Klepněte pravým tlačítkem v grafickém seznamu na svazek nebo disk, u něhož chcete změnit písmeno a zvolte položku Změnit písmeno jednotky a cestu

· Klepněte na písmeno a stiskněte tlačítko Změnit

· Zadejte požadované písmeno a potvrďte, budete upozorněni, že změna může ovlivnit některé programy.

13. Automatická složka pro instalaci programů· Spusťte Editor registru

· Otevřete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

· Poklepejte na položky s názvy Program FilesDir a Program FilesPath, kam shodně vepište adresu požadované složky.

14. Správný formát data· Klepněte na tlačítko START a zvolte položku Ovládací panely, kde poklepejte na položku Místní a jazykové nastavení

· Klepněte na tlačítko Vlastní nastavení a přepněte na záložku Datum

· V sekci Oddělovač data napište „.“ a [znak „mezera“]

· Výsledná podoba data bude vypadat takto 17. 12. 2005.

15. Zrušení funkcí usnadnění· Klepněte na tlačítko START a zvolte položku Ovládací panely, kde poklepejte na položku Možnosti usnadnění

· V zobrazeném dialogovém okně postupně zrušte zatržení u všech možností usnadnění a potvrďte stiskem OK.

16. Klasický vzhled vyhledávacího průzkumníka· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState, kde vytvořte novou řetězcovou hodnotu s názvem Use Search Asst a její hodnotu nastavte na no

17. Zobrazení stavového řádku v Notepadu i po restartu PC· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Notepad, kde poklepejte na položku StatusBar a její hodnotu změňte na 1

· Změny se projeví po restartování počítače.

18. Otevření neznámého typu souboru v Notepadu přes kontextovou nabídku· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Unknown\shell, kde pomocí nabídky Úpravy ® Nový ® Klíč vytvořte nový podklíč s názvem Otevřít v Poznámkovém bloku

· Stejným způsobem vytvořte další podklíč výše vytvořenému s označením command, do kterého následně vstupte a v pravém části okna dvojitě klikněte na hodnotu (Výchozí)

· V zobrazeném dialogovém okně Upravit řetězec zadejte do pole Údaj hodnoty příkaz Notepad.exe %1

· Nastavení poté potvrďte kliknutím na OK a zavřete Editor registru.

19. Počet tlačítek pro seskupení na hlavním panelu· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

· Vytvořte zde novou hodnotu typu DWORD s názvem TaskbarGroupSize, poklepejte na ni a do pole Údaj hodnoty zadejte požadovaný počet tlačítek pro seskupení.

20. Omezený počet možností individuálního vzhledu složek· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags

· Vytvořte zde hodnotu typu DWORD s názvem BagMRU Size, poklepejte na ni, přepněte do desítkové soustavy a do pole Údaj hodnoty zadejte počet složek (doporučená hodnota je 8000), u nichž si přejete, aby si Windows pamatovaly jejich zobrazení

· Dále přejděte na klíče HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell

a HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ShellNoRoam,

kde vytvořte hodnotu typu DWORD s názvem BagMRU Size, poklepejte na ni, přepněte do desítkové soustavy a do pole Údaj hodnoty zadejte stejný počet složek jako v předchozím bodě.

21. Aktivace "3D" vzhledu v oknech, dialozích a nabídkách při zobrazení motivu Klasické nastavení· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors, kde upravte následující položky:

(před editací Vám doporučuji zapsat si nebo zazálohovat původní hodnoty pro případ obnovy do původního nastavení)

· ButtonHilight na hodnotu 128 128 128

· ButtonShadow na hodnotu 255 255 255

· Aby se změny projevily musíte restartovat počítač.

22. Odstranění Sdílených dokumentů ze složky Tento počítač· Spusťte Editor registru

· Otevřete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

· Klepněte na klíč {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} pravým tlačítkem myši a zvolte Přejmenovat a před název tohoto klíče vložte symbol "–"

· Výsledná podoba klíče bude vypadat takto -{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}.

23. Odinstalace programu Windows Messenger· Klepněte na tlačítko START, zvolte položku Spustit (WIN+R) a zadejte příkaz
Rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

· Změny se projeví po restartování počítače.

24. Instalace programu Windows Messenger· Do mechaniky CD-ROM vložte instalační CD Windows XP

· Přejděte do složky C:\Windows\Inf a otevřete soubor sysoc.inf

· U položek v sekci Components odstraňte na konci každého řádku slovo hide a uložte soubor sysoc.inf

· Klepněte na tlačítko START a zvolte položku Ovládací panely, kde poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy a v levé části okna stiskněte tlačítko Přidat nebo odebrat součásti sytému

· V seznamu součástí zatrhněte políčko u položky Windows Messenger, stiskněte tlačítko Další >, poté vyčkejte na dokončení úlohy a stiskněte tlačítko Dokončit.

25. Odinstalace programu NetMeeting· Klepněte na tlačítko START, zvolte položku Spustit (WIN+R) a zadejte příkaz RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\inf\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove

· Změny se projeví po restartování počítače.

26. Informace o chybách přijatých/odeslaných paketů ve stavu internetového či síťového připojení· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

Connections, kde vytvořte nový podklíč s názvem StatMon

· V něm nyní vytvořte novou hodnotu typu DWORD s názvem ShowLanErrors a přiřaďte jí hodnotu 1

· Zavřete Editor registru a nyní již vidíte po klepnutí na dané připojení, v části Aktivita, pod položkou Pakety nový řádek Chyby s detaily o chybně odeslaných TCP/IP paketech.

*

Bezpečnost ^ NAHORU ^

27. Outlook Express ~ problém se „zapamatováním“ uloženého hesla· Spusťte Editor registru

· Otevřete klíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft

· Klepněte na podklíč Protected Storage System Provider pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte možnost Odstranit

· Změny se projeví po restartování počítače.

28. Zakázání unixové funkce POSIX· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SubSystems, kde poklepejte na položku s názvem Optional a smažte údaj POSIX

· Potvrďte stiskem OK.

29. Zaheslování účtu Administrator a účtu hosta (Guest)· Klepněte na tlačítko START a zvolte položku Spustit (WIN+R)

· Zadejte příkaz net user administrator heslo (net user guest heslo) a potvrďte Enterem.

30. Výpis všech nainstalovaných záplat· Nainstalujte tuto záplatu Q282784-WXP-SP1-x86-ENU.exe

· Klepněte na tlačítko START a zvolte položku Spustit (WIN+R)

· Zadejte příkaz cmd a potvrďte stiskem tlačítka OK

· Vepište qfecheck /v, potvrďte Enterem a nyní již vidíte seznam všech nainstalovaných aktualizací OS.

*

Ostatní ^ NAHORU ^

31. Převod systému souborů FAT32 do NTFS· Klepněte na tlačítko START, zvolte položku Spustit (WIN+R) a zadejte příkaz cmd

· Vepište příkaz convert X: /FS:NTFS ('X' je písmeno jednotky nebo oddílu, který chcete zformátovat)

· Pokud se jedná o diskový oddíl se spuštěnými Windows, tak budete požádáni o restart počítače. Po nabootování dojde k převedení souborového systému FAT32 do NTFS.

32. Složka „bez názvu“· Na vybranou složku klepněte pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat (F2)

· Držte stisknutý levý ALT a na numerické klávesnici (se zapnutým Num Lockem) napište 0160, uvolněte ALT a stiskněte klávesu Enter.

33. Zástupci pro odhlášení, vypnutí a restartování počítače· Klepněte pravým tlačítkem myši do volného místa na Ploše (či v jiném adresáři), vyberte položku Nový a klepněte na Zástupce

· Do zobrazeného pole zadejte 1 z těchto příkazů:

*

shutdown -s -t 00 – pro vypnutí počítače
*

shutdown -r -t 00 – pro restartování počítače
*

shutdown -s -t 00 – pro odhlášení uživatele

Parametr –t 00 vyjadřuje čas v sekundách zbývající do provedení vybrané akce. Příkazem shutdown –a vloženým např. do dialogového okna Spustit (WIN+R) v nabídce START provedete přerušení odpočtu zbývajícího do provedení vybrané akce.

· Pokračujte stiskem tlačítka Další > a do zobrazeného pole vepište název zástupce a poté klepněte na tlačítko Dokončit.

34. Zástupci pro systémové složky a Microsoft Outlook· Klepněte pravým tlačítkem myši do prázdného místa na Ploše (popř. ve složce) a zvolte nabídku Nový Æ Složka, kde jako její název zadejte 1 z následujících možností:

*

Tento počítač.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
*

Dokumenty.{450d8fba-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}
*

Ovládací panely.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
*

Naplánované úlohy.{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
*

Síťová připojení.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
*

Tiskárny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
*

Koš.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
*

Microsoft Outlook.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

· Poté již pouze potvrďte stiskem klávesy Enter.

35. Šířka sloupců v Průzkumníkovi při zobrazení Seznam nebo Podrobnosti podle nejdelšího názvu souboru/složky v každém sloupci· V požadované složce stiskněte klávesovou zkratku [pravý 'ALT'] +[znaménko '+' na numerické části klávesnice].

36. Vymazání položky Poslední dokumenty v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako sady MS Office 2003· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Common\General, kde poklepejte na položku RecentFiles a hodnotu Naposledy otevřené změňte na \Naposledy otevřené

37. Otevření cílové a pracovní složky zástupců přes kontextové menu· Pro stáhnutí následujícího skriptu ve Firefoxu klepněte pravým tlačítkem myši na PCWLnkjp.VBS, zvolte Uložit odkaz jako a vyberte adresář pro uložení (v IE stačí pouze klasicky klepnout a potvrdit uložení)

· Nyní na skript pouze poklepejte a v kontextové nabídce zástupců se objeví 2 nové položky s názvem „Otevřít cílovou složku“ a „Otevřít pracovní složku“

· Pro odinstalování této funkce z místní nabídky stačí pouze znovu poklepat na již zmiňovaný skript.

38. Jak permanentně zobrazit velikosti adresářů v Průzkumníku· Nejprve si stáhněte následující knihovnu DirSize.dll, kterou pouze překopírujte do C:\Windows\system32

· Nyní klikněte na Start Æ (WIN+R), kde do řádku Otevřít vepište příkaz REGSVR32 C:\Windows\system32\Dirsize.dll a klikněte na OK

· Teď již stačí pouze otevřít Průzkumníka při zobrazení Podrobnosti a kliknout na Zobrazit Æ Zvolit podrobnosti, kde v zobrazeném menu zatrhněte položku Folder Size (popřípadě ji přesuňte tlačítky Nahoru a Dolů na požadovanou pozici) a klikněte na OK

· Pokud se má nová záložka zobrazovat ve všech oknech Průzkumníka, musíte ještě kliknout na Nástroje Æ Možnosti složky Æ Zobrazení a Použít pro všechny složky, následně potvrďte akci stiskem tlačítka OK.

39. Virtuální disková jednotka· Pro vytvoření virtuální diskové jednotky klepněte na START a zvolte položku Spustit (WIN+R), kam vepište příkaz cmd

· Dále vepište například subst x: C:\Něco ('x' je písmeno vytvářené jednotky, ke které se přiřadí adresář [v našem případě C:\Něco]) a poté již pouze potvrďte Enterem.

· Poznámky: 1. Lze dosazovat jen ty písmena, která nejsou v současné době používána jinými jednotkami.

2. Zrušení provedete pomocí příkazu subst x: /d ('x' je písmeno vytvořené [rušené] jednotky).

40. Vlastní tlačítko v IE· Spusťte Editor registru

· Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions, kde vytvořte klíč s názvem {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} (Úpravy Æ Nový Æ Klíč)

· Dále se přepněte na pravou stranu Editoru a vytvořte zde Řetězcové hodnoty s následujícími údaji (Úpravy Æ Nový Æ Řetězcová hodnota):

*

CLSID – s hodnotou {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}
*

ButtonText – specifikujte název tlačítka
*

Icon – sem zadejte cestu k ikoně
*

HotIcon – sem též zadejte cestu k ikoně
*

Default Visible – vepište YES
*

Exec – požadovaná akce (např. http://xp.xf.cz nebo cesta k nějakému adresáři či souboru)
*

MenuText – název tlačítka

· Ukončete Editor registru, zavřete všechna okna IE a znovu ho spusťte. Nové tlačítko budete pravděpodobně muset aktivovat následujícím způsobem:

Klepněte pravým tlačítkem do prázdného místa nástrojové lišty IE a zvolte Vlastní...

V levé části srolujte úplně dolů, označte Vaše nové tlačítko a klepněte na Přidat -> a následně na Zavřít

Pokud jste správně postupovali máte nyní aktivní své tlačítko.

41. URL odkaz po kliknutí na „tečkované kolečko“ v rohu Firefoxu (pro verze nižší než 2.0)· Spusťte Firefox

· Do řádku Adresa vepište about:config

· Vyhledejte položku s názvem browser.throbber.url, na kterou klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Změnit

· Vepište požadovanou URL adresu, potvrďte a restartujte Firefox.

42. Obsah některých systémových logů· Comsetup.log (C:\WINDOWS) – obsahuje informace o součásti Optional Component Manager a COM+

· DirectX.log (C:\WINDOWS) – obsahuje informace o nainstalovaném rozhraní DirectX

· Setupact.log (C:\WINDOWS) – tento soubor obsahuje posloupný seznam akcí při grafické části instalace OS, kopírování souborů na disk a změny v registru

· Setupapi.log (C:\WINDOWS) – obsahuje informace, které systém zapisuje vždy, když se spustí soubor s příponou inf a vyskytnou se chyby

· Setuperr.log (C:\WINDOWS) – obsahuje seznam chyb, které se vyskytly při instalaci a jejich důležitost (pokud je prázdný, žádná chyba se neobjevila)

· WindowsUpdate.log (C:\WINDOWS) – obsahuje informace o stažení a instalaci záplat operačního systému

· Netsetup.log (C:\WINDOWS\Debug) – obsahuje informace o členství PC v pracovní skupině nebo doméně

· Setup.log (C:\WINDOWS\repair) – obsahuje informace o instalaci systému, která používá konzoly pro obnovení systému (Recovery Console)

 

Zobrazeno: 591x
Kategorie: Návody Windows Přidáno: 22.09.2010 v 16:10:36
Komentáře: 0
Autor: admin

 

 

.:: Přidání komentáře ::.

Jméno*
Zpráva*

 

 
.:: Aktuální články ::.
.:: Kategorie -Stránky ::.
.:: Video návody ::.
.:: Instal pro PC ::.
.:: Filmy online v cz ::.
.:: Odkazy Online TV ::.
Televize online zdarma
On-linetelevize
Online tv
Online filmy
Seriály online zdarma
Sleduj Serial
Mega Kino tv
Vetřelci dávnověku
.:: Administrace ::.

Přihlaste se

Jméno
Heslo
Registrace
Zapomenuté heslo
.:: Kontakty - Technická podpora ::.
- Kniha návštěv
- Poslat e-mailem
- Katalog www stránek
- Chat -Online
.:: odkazy ::.
- Kulečník
- filmy.g6.cz
- videa.g6.cz
- youtub.g6.cz
- obrazky.g6.cz
- kristynka.g6.cz
- kytara.g6.cz
- filmy-serialy.g6.cz
- SoundCloud
- YouTube
- SoundCloud
- Gitarová univerzita
- Backing Tracks
- Živě z Rak.. náměstí
- irdza.g6.cz
.:: Vzkazník ::.
.:: Anketa ::.
Miniaplikace
.:: Archív ::.
- RSS
.:: Návštěvnost ::.
TOPlist

Jste 724582 . návštěvník této stránky

Nejstahovanější software
 1. AVG AntiVirus FREE 2014

 2. Skype

 3. WinRAR

 4. DAEMON Tools Lite

 5. VLC Media Player

 6. avast! Free Antivirus 2014

 7. Adobe Flash Player

 8. CCleaner

 9. KMPlayer

 10. Google Chrome

 11. Hamachi

 12. Adobe Reader

 13. uTorrent

 14. aTube Catcher

 15. Minecraft

 16. Microsoft Office 2010

 17. Mozilla Firefox

 18. BS.Player

 19. Total Commander

 20. Opera

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat
Žádný, zde z uvedených video souborů a souborů se nenachází na tomto serveru. Naše stránky pouze odkazují na stránky a servery třetích stran. Tímto způsobem neporušujeme autorská práva a neneseme žádnou odpovědnost za nelegální obsah na který zde upozorňujeme.jsou v souladu se zákony
.